Proces

8 kroků od problému k jeho vyřešení

 • Problém
 • Vize, produkt
 • Cílová skupina a persony
 • Nákupní rozhodování a STDC
 • Plán řešení
 • Lidi a realizace
 • Vyhodnocování a KPI
 • Vyřešení problému

Společně budeme pracovat na pěti krocích

 1. Individuální marketingová strategie
 2. Aktuální marketingový plán
 3. Zkušený tým lidí a dodavatelů
 4. Způsoby vyhodnocování
 5. Zapojení moderních trendů

Příklady mých rolí v projektech

Situace

Oslovil mě majitel firmy, který hledal cestu, jak dál rozvíjet svůj online marketing.

Řešení

Prošli jsme celý proces od vizí, produktu, konkurentů, cílových skupin, person, frameworku STDC a vytvořili jsme podrobný marketingový plán. S jeho naplňováním a řízením jsem pomáhal několik měsíců.

Řešení tvořil specializovaný web, založený na tvorbě nového obsahu, interaktivním zapojení návštěvníka pomocí „pastiček a cestiček”. Také jsem měl na starosti mentoring týmu – vedení zaměstnanců, jejich odborný rozvoj a předávání zkušeností.

Situace

Klient má fungující business s webem s návštěvností ve stovkách tisíc návštěv měsíčně. V online marketingu se pohybuje roky a má funkční marketing. Mne si najal, abych mu pomohl s návštěvností z vyhledávačů.

Řešení

Vytvořili jsme robustní řešení, které je založeno na provázání obsahu, SEO, e-mailingu a retargetingu.
Zvýšením návštěvnosti a objednávek se náklady na mou práci a realizaci plánu se zaplatili během několika měsíců.
Také jsem přinesl novou inspiraci, generoval další nápady.

Situace

Klient má slibně rozvíjející se ecommerce produkt a chtěl nezaujatý pohled na svůj marketing a podnikání. Na několika schůzkách jsme probírali jeho marketingové aktivity.

Řešení

Vytipovali jsme hlavní problémy a hlavní příležitosti. Vytvořili jsme plán realizace. S klientem se nepravidelně setkáváme a navrhujeme další posun.

Spolupracuji s ředitelem firmy a marketingovým manažerem

Mého klienta charakterizuje velký důraz kladený na internetový marketing, chuť zkusit se na věc podívat novým pohledem a propojit více marketingových aktivit v jednu. Obvykle pracuji přímo pro ředitele či marketingového manažera. Je pak větší šance, že se novinky zrealizují.

Postřehy z mé marketingové praxe

Situace, které každý den s klienty řešíme

1. Nic, které ovlivňuje vše

Předpokládám, že marketingová strategie v časové náplni marketingového ředitele zabírá méně než 5 % jeho pracovního času. Ale právě toto „nic“ ovlivňuje celé marketingové chování společnosti.

Jak říká jedno úsloví: “Není nic horšího, než skvěle naplňovat špatnou strategii.”

Moje činnost je zaměřena právě na těch méně než 5 %. Pomáhám marketérům, aby nedělali chyby ve strategii. Učím je přemýšlet o strategii a ukazuji jim správné cestičky.

2. Cestičky a pastičky

Když vymýšlím, jak získávat nové zákazníky, přemýšlím o co nejdelším časovém období, při kterém persona přemýšlí o mém produktu. Framework See Think Do Care (STDC) ukazuje, že nejde jen o samotné nakupování (DO fáze), ale že období je mnohem delší.

Plánuji touchpointy a obsah pro každou fázi dané persony. V každé fázi k obsahu kladu co nejvíce pastiček. Mám pak větší šanci nového zákazníka oslovit. Pastičkou je získání e-mailového kontaktu, stažení, cookie, Lajk či cokoliv, co identifikuje návštěvníka.

Následně mezi pastičkami vytvářím cestičky. Cestičky jsou pak způsoby jak zákazníka provést mezi obsahem z SEE fáze až do CARE fáze.

Není pro mě důležité, kdy se který zákazník chytil do jaké pastičky. Nejde o jednorázovou kampaň, ale o důmyslný systém s dlouhodobým trváním. Jednoduše chytrý marketing.

3. Síla je lano

Naučil jsem se, že se marketing skládá z mnoha různých sdělení, skrze mnoho různých marketingových kanálů. Jistě máte spuštěnou PPC kampaň v hledání, obsahu, remarketing, e-maily, SEO. Ale nezapomněli jste na něco, třeba na offline marketing? A funguje vše dohromady? Upletli jste z marketingových aktivit jedno silné lano?

Oprošťuji se od přemýšlení nad jednotlivými marketingovými kanály samostatně, ale vymýšlím, jak je vzájemně propojit.

4. Každý má nápad

Je mi jasné, že marketing je o nápadu. Generovat nápady není těžké. I člověk, který o problému nic netuší, vám dá nápad. Stává se, že zaujetí pro jeden nápad sníží ostražitost a vy se vydáte po špatné cestě. Opravdu řeší problém, který chceme vyřešit? Je časově, kapacitně a finančně realizovatelné?

Většinu nápadů zahazuji. Vítězné řešení prověřuji, než dojde k realizaci. Odhaduji náročnost realizace a potenciál na zisk.

5. Sněhová koule pod kopcem

Když vymyslím nějakou marketingovou aktivitu, mohu si ji představit jako kouli. Tu zvětšuji o nové nápady. Pak ji někam postaví a dám ji impuls. Začne se točit a nabalovat jako sněhová koule. Když svou představu sdílím, vidím úsměv klienta. Už víme, jak budeme postupovat.

Riziko ale je, že kouli nepostavíme na správné místo, na kopec. Když není cílovka aktivní na Facebooku, nebudu ho využívat. Do kopce by se koule tlačila velmi těžko.

Ověřuji, správnost řešení vůči cílové skupině a umístění komunikace a jejího načasování.

6. Pro všechny je pro nikoho

Pozoruji s hrůzou, když i zkušený marketér se nechá svést myšlenkou, že jeho produkt je vhodný pro všechny. Kvůli tomu je to produkt pro nikoho. Častým porušením tohoto pravidla je masový e-mailing, nezacílený remarketing. A nebo cílení na zákazníka nevhodným obsahem v dané fázi nakupování.

Zužuji skupinu osob, na kterou cílím s co nejhodnotnějším obsahem, který řeší její problém. Díky tomu může vzniknout chytrý marketing.

7. Čísla rostou

Také umím najít KPI, která opravdu ukazují přínos marketingových aktivit. Pro každého klienta mám jinou sadu metrik, které má smysl sledovat a vyhodnocovat. Jsou to data z webové analytiky, zákaznické analytiky a účetnictví. Marketing je dlouhodobý proces a potřebuje stálou kontrolu.

8. Lidi jsou ...

Vnímám že, jací jsou lidé, takový je jejich marketing. Týká se to managementu, zaměstnanců i dodavatelů. Pohled z venku často odhaluje zřejmé problémy.
Každý se již s nějakým dodavatelem spálil, snažím se, aby se to nestávalo.

Ukazuji klientům slabá místa v lidských zdrojích. Učím lidi tomu co umím, hledám pro klienty další spolupracovníky a externí dodavatele.

9. V prachu stáda

Věřím, že když chcete být úspěšní, je lepší být na začátku davu než na jeho konci. Ti, co jsou na začátku, vidí kam běží. Ostatní jsou v závěsu za nimi a vidí jen jejich záda. Přes zvířený prach tak netuší, kam se běží. Pokud je před nimi lepší cesta, jen ti na začátku vidí, že je třeba uhnout. Ostatní běží stále dál a dál a dál…
Chci, aby byli moji klienti na špici. Sleduji trendy, školím se, chodím na konference, mluvím s lidmi a zkouším nové věci.

10. Papír to nevymyslí

Četl jsem řadu strategií, analýz, plánů a reportů, které měly zásadní vadu. Člověk, který je tvořil, neznal klienta. Byl to externí dodavatel, který napsal výstup víceméně od stolu. Takové výstupy neodpovídaly realitě businessu klienta a byla malá šance, že návrhy klient přijme za své a tedy že se vůbec zrealizují.

Obvykle třetinu práce realizuji na schůzkách s klientem, kde vymýšlíme, vybíráme, stanovujeme, zavrhujeme, plánujeme….

Cena za práci

Odborné články a videa na mém webu: zdarma.

Jednorázová 2 hodinová online konzultace: 4000 Kč.

5denní workshop marketingové strategie od 62.000 Kč. (Případová studie.)

Za svou práci účtuji základní hodinovou sazbu 2.500 Kč za hodinu.

Dlouhodobé konzultace digitálního marketingu: do 15.000 Kč/měsíčně.

Nejsem plátce DPH.

Protože často pracuji s citlivými daty, nepracuji pro konkurenci klienta.
Držím se zásad etického podnikání.

0 1 2 3 4 5

Aktuálně mám volnou kapacitu na workshop či na novou spolupráci.

Domluvíme si úvodní telefonický rozhovor?

Zapojte do týmu člověka se strategickým myšlením.