Kánův model pomáhá definování vlastností produktů či služby, které ovlivňují zákaznickou zkušenost.

Kánův model

Zdroj: Kano model dle Microtool.de

 

Co ukazují osy:

Posun může být nahoru i dolů po ose.

Jednotlivé červené křivky ukazují, o jaký typ vlastnosti jde.

ZÁKLADY: Threshold attributes (Must-be qualities), Basics

Tyto atributy jsou považovány za samozřejmost, když jsou splněny. Ale vzniká rychlý propad ve spokojenosti, když tyto vlastnosti ubývají a nejsou naplňovány. Neposouvá se křivka ale do radosti, nadšení nevznikne.

SPOKOJENOST: Performance attributes (One-dimensional qualities).

Přímá úměra – máme požadované vlastnosti, spokojenost vzniká. Nenabízíme-li tuto vlastnost či je oslabována, klesá pozvolně spokojenost. Snižující cena produktu/služby, zvyšuje spokojenost. Patří sem atributy, o kterých zákazník mluví a firma se o nich snadno dozví.

RADOSTI: Excitement attributes (Attractive qualities), Delighters.

Tyto atributy poskytují uspokojení, když existují, ale NEzpůsobují nespokojenost, pokud nejsou splněny. Obvykle nejsou očekávány a ani vysloveny. Zákazníci o nich nemluví a tedy je těžké je najít. Firma, které tyto věci najde a zavede, a je první na trhu, významně na nich získává spokojenost zákazníků. Toto chtějí firmy hledat.

Riziko je, že je zákazník pak očekává a v čase se přesouvají k basic. A nedám-li mu je, stává se zákazník nespokojen.

“Odměny zákazníkům by neměly být předvídatelné, jako když se cvičí psi. Jinak přestává fungovat.” Marek Prokop, LIM

NEDŮLEŽITÉ: Indifferent qualities.

Vlastnosti, které nejsou ani špatné ani dobré. Na spokojenost zákazníka nemají žádný vliv, pozitivní nebo negativní. Nemá smysl se těmito vlastnostmi zabývat.

PROTIKLAD: Reverse qualities

Pokud tyto vlastnosti existují, vedou k nespokojenosti.

Pokud chybí, nevedou ke spokojenosti. Směr z horního levého čtverce do pravého spodního. Vlastnosti, které umí pokazit image firmy.

Zone of indifference

Je-li vlastnost v této oblasti, zákazník má své potřeby naplněny.

Zřejmě tento model použijete zejména v případě zvyšování retence u zákazníků, CARE fázi dle STDC frameworku.

Kde se dozvíte více o Kano modelu:

  1. Kano model Foldingburritos
  2. Kano model na wiki
  3. Microtool.de What is Kano model
  4. Kánův model u ManagementMedia
  5. Kano model od Ján Košturiak
  6. Kano model
Dejte o článku vědět

Zpět na stream