SWOTka se učí desetiletí na všech školách jako způsob, jak si zanalyzovat firmu z několika pohledů. Myslím si, že pokud se chcete pustit do SWOT analýzy pro svou firmu, tak to přeskočte. Rovnou se vrhněte na Analýzu okolí firmy a Business model canvas či Value proposition canvas. Pomůžou vám daleko více poznat vaši firmu a její okolí, protože jsou mnohem návodnější, než čtyři prázdné kvadranty SWOT analýzy.

Nahrazení SWOT analýzy jinými analytickými metodami

Před SWOTkou dávám přednost jiným, možná modernějším postupům. (SWOTka vznikla v roce 1964).

Pro externí prostředí používám Canvas pro Analýzu okolí firmy.

Analýza okolí - Tvorba marketingové strategie

Analýza okolí – Tvorba marketingové strategie

Pro analýzu interního prostředí pak zejména Business model canvas.

Business model canvas - Tvorba marketingové strategie

Business model canvas

Využít lze velmi dobře také finální propojení levé a pravé strany ve Value Proposition Canvasu.

Value Proposition Canvas - Tvorba marketingové strategie

Value Proposition Canvas

Viz ukázka zpracování těchto analýz v případovce z mého marketingového workshopu.

Jak na SWOT analýzu prakticky

Přesto, přišli jste přes Google se mrknout, co je SWOT analýza a jak ji v praxi vyrobit.

Výhody SWOT analýzy

Nevýhody SWOT analýzy

Běžnou “chybou” je vnímání příležitostí a hrozeb jako interní pohled do firmy. Spíše byste se měli zaměřit na vnější prostředí a jaké příležitosti a hrozby se v něm pro vaši firmu nachází.

Ukázka nedostatečně zpracované SWOT analýzy:

ukázka lehké SWOTkyV ukázce chybí hodnocení:

Konkurence mně nezajímá…

Často ve firmách slýchám, že “…My konkurenci nesledujeme. Pro nás je důležité si to dělat po svém.” Nemyslím si, že je to chytrý přístup. Vaši potenciální, ale i stávající zákazníci se totiž na vaši konkurenci rozhodně dívají (pokud nejste monopol – což je tedy ideální stav, viz kniha: Od nuly k jedničce: Úvahy o start-upech aneb jak tvořit budoucnost, od Petera Thiela, zakladatele). Pokud ale nejste monopol, svou konkurenci byste měli (alespoň bych vám to doporučil) sledovat velmi intenzivně.

Definice SWOT analýzy

Pokud běžní podnikatelé z marketingu znají, pak je to SWOTka. SWOT má 4 kvadranty:

Cílem je podívat se na firmu a její okolí a zanalyzovat kudy by firma mohla dále jít, aby vydělávala a předběhla konkurenci.

Typická SWOTka – praktický příklad

Ukázková SWOT analýza

Typické silné stránky firmy (Strengths)

Typické slabé stránky firmy (Weaknesses)

Typické externí příležitosti v okolí firmy (Opportunities)

Typické externí hrozby z venku (Threats)

SWOTka je jen jeden nástroj v brašně plné marketingového nářadí

SWOTka je jednoduchá věc a jeden samostatný firemní nástroj. Nenahradí marketingovou strategii a komplexní marketingové plánování. Pokud chcete zapracovat na tvorbě marketingové strategie své organizace, můžu vám a vašemu managementu pomoci na workshopu nebo konzultačních služeb.

SWOT matici lze zpracovat pro jakoukoliv společnost a odvětví (od hotelů, přes výrobu, po školu). Také si můžete udělat svou “osobní” SWOTku a podívat se na svou osobnost zvenku. Jaké silné stránky chcete posilovat a jaké slabé stránky máte tolerovat a co ve vaší HR kariéře vás ohrožuje či kde máte příležitost dosáhnout svých cílů.

Další články o SWOT analýze

Dejte o článku vědět

Zpět na stream