Marketingový stratég (online stratég či Marketing Strategist, Digital Marketing Strategist) spojuje rozum a inspiraci. Ptá se a analyzuje současnou situaci, rozebere ji do popsatelných problémů, přemýšlí nad stavem přesahující současné možnosti a vytvoří plán a pomáhá s realizací, až klient získá konkurenční výhodu za přijatelnou cenu.

Strategický marketing a v něm obsažená marketingová strategie se zapojuje do plánování aktivit čím dál více ecommerce projektů. Kdy a jak v přípravě a realizaci strategie může pomoc marketingový stratég:

Marketingový stratég

Stratég je u toho, když přemýšlení bolí

Aby mohl stratég pomoci, potřebuje firmu poznat. Má být již u začátku při přípravě projektu. Když se projekt vymýšlí, získává obrysy, a když se rodí.

Stratég je specialista na přemýšlení v souvislostech

Stratég je ten člověk, který vám bude pokládat „chytré otázky“. A to jak na „big picture“, tak na detaily. Dobrý stratég bude ten, který nechrlí první nápady, které napadnou. Bude to ten, který potřebuje mnoho informací, mnoho zdrojů, mnoho odpovědí na své otázky a z nich vytvoří nápad.

Stratég jde k podstatě

Strategický člověk má najít hlavní problém, nejen příznak. Měl by se podívat za horizont dnešního stavu, dnešních možností.

Stratég je konektor, který spojuje specialisty

Strategie není práce pro jednoho člověka. Sám stratég tuto činnost nezvládne sám. U velkých firem se do procesu zapojuje mnoho odborníků. Čím je firma větší, tím se jí vyplácí řešit věci důkladněji, více do hloubky. Proto zapojuje více specialistů.

V digitálním marketingu to jsou specialisté na display a plánování (Digital Marketing Planner), content (Strategie obsahového marketingu), search (SEO strategist či PPC stratég), social (Stratég pro sociální sítě), analytiky (Analytics Strategist).

Často jsou to specialisté na své obory, se strategickým myšlením pro svou oblast. Do procesu se zapojuje vedle nich i management a obchodníci s jejich obochodní strategií. Digital Strategist pomáhá všechny tyto vstupy pojmout a ve spolupráci s nimi navrhnout cestu. Poskytuje návody či pokyny, jak mají jednotlivá oddělení spolupracovat. Stratég není ten, který se někam zavře a vymyslí to.

Stratég je vyjednávač, který vás nadchne pro řešení

Stěžejním výsledkem jeho práce je navrhnout realizovatelnou strategii. S ohledem na možnosti finanční, časové a zejména lidské. Měl by navrhnout strategii, taktiky a vytvořit plán. Když se vedení společnosti rozhoduje, zda doporučení stratéga naplní, musí být mistrem vyjednávání a aktivně strategii prosadit k realizaci.

Stratég neradí, musí umět pomoci

Kritizovat je snadné, těžší je poradit. Ještě těžší přijít s nápadem. Nejtěžší je ale pomoci. Strategist není jen talking head.
Marketingové kanály se překotně vyvíjí. Neexistuje strategie, kterou jednorázově vymyslíte a bude navždy hotová.

Stratég je stavební dozor, který hlídá realizaci plánu

Skutečný stratég (Marketing Strategy Planner) musí být u procesu realizace. Má umět opakovaně vysvětlovat, jak má řešení vypadat, obhajovat ho a nebo i uhnout z cesty, pokud se ukazuje, že nefunguje. Výsledkem práce stratéga je zrealizovaný projekt. Až tehdy splnil svůj závazek.

Potřebujete stratéga?

Potřebujete takového člověka ve svém týmu? Vím o jednom. Podívejte se na můj framework pro tvorbu marketingové strategie v případové studii Destilerky a jak řeším strategie.

Výhody nezávislého stratéga

Můj přístup k tvorbě a naplňování marketingové strategie se skládá z těchto kroků:

Můj ověřený postup

  • Aktivní naslouchání
  • Pochopení situace a problémů
  • Pohled za současný stav
  • Tvorba marketingové strategie
  • Účast na realizaci plánu

Strategické marketingové agentury

Každým rokem přibývá na českém trhu více stratégů. Zavádí se postupně i do digitálních marketingových agentur. Možná i u nás vzniknou specializované digitál marketing strategy agentury.

Dejte o článku vědět

Zpět na stream