Marketingem se živím od 2003 a jsem marketingový stratég. Tímto marketingovým workshopem prošlo desítky firem. Marketing by měl vydělávat. Podle svých zkušeností a mnoha odborných knih jsem pečlivě sestavil metodiku workshop strategického marketingu. Cílem je najít skutečně funkční řešení pro vaši firmu.

Skutečně funkční strategie

“Většinou není problém vymyslet produkt či službu, nakreslit pěkný web, spustit PPC kampaně, bannery a založit stránku na Facebooku.

Vše jde pěkně, jen zákazníků není tolik, kolik jste si přáli. Po nějakém čase začnete být v nejistotě, zda to, co děláte, má opravdu význam a zda nezvolit jiné marketingové kanály, jinou komunikaci. Možná si nebudete jisti, zda oslovujete ty správné lidi na správných místech, za nevhodně stanovený rozpočet.

Také se vám může stát, že váš marketing je správně, ale zvolili jste špatnou business strategii.”

Budu vaším průvodcem a pomohu vám tyto existenční nejistoty odstranit.

Domluvte si vstupní konzultaci zdarma. Během prvního rozhovoru probereme, zda a jak vám může workshop pomoci.

Jaké výzvy vyřešíme

Zaměřujeme se na nejslabší místa v strategickém marketingu vaší firmy. Časté problémy, které vyřešíme:

“Potřebovali bychom vědět, kolik peněz máme dát do marketingu.”
“Nevíme, zda máme najmout interního marketéra nebo agenturu.”
“Potřebujeme prodat více produktů a potřebujeme poradit, kde začít.”
“Nejsme si jisti jak mluvit s naší cílovou skupinou.”
“Máme používat sociální sítě a jak?”
“Bojujeme s konkurencí jen cenou a už to chceme změnit, ale nevíme jak.”
“Potřebovali bychom se na to podívat celé z nadhledu a neřešit jen dílčí nejvíce hořící úkoly.”
Zvažujeme změnu produktů, ale nevíme kde začít.”
Nerozumíme digitálnímu marketingu a chtěli bychom jasný plán, s čím začít.”
“Jsme firma zaměřená na B2B a nevíme, jak oslovit své zákazníky přes internet.”

Jaká je ta vaše marketingová výzva?

Hodnocení workshopu od Pavla Švarce z Destilerka:

Hodnocení workshopu od Petra Zápotockého z ANT studio:

Pomohl jsem desítkám firem z různých oborů

Za posledních pár let jsem vedl 30+ marketingových workshopů s firmami, které potřebovali nastavit svou marketingovou strategii.Firmy kterým jsem pomáhal s marketingovou strategií

 

Proces strategického marketingu

Provedu vás procesem tvorby marketingového plánu tak, abychom nevynechali žádnou z podstatných částí strategického marketingu a dokázali odpovědět na všechny vaše otázky a výzvy.

1. Business zadání

Bavíme se o základech firmy. Jaké má Vize, Mise/poslání a hodnoty. Upřesňujeme si dlouhodobé firemní cíle. Používám business nástroj Strategy pyramid.

2. Mapování okolí firmy

Pokračujeme externí marketingovou analýzou a mapujeme okolí firmy: konkurenci, stakeholdery, dodavatele, segmenty trhu, trendy, legislativu, socio-ekonomické vlivy. Zaměříme se na vaši konkurenci a v čem ona vyniká. Používám k tomu metodiku Business Model Environment. Můžeme využít i jiné marketingové nástroje jako je PEST analýza, Porterovo 5 sil, Context Canvas, BCG matici či jinou portfoliovou analýzu, Value Chain nebo Analýzu barier vstupu, Trend canvas či Strategii modrého oceánu.

3. Interní analýza firmy

Díváme se detailněji na stav vaší firmy přes Business Model Canvas. Popisujeme klíčové aktivity (produkty), partnery a zdroje. Vybíráme hlavní zákaznické segmenty a vztahy. Rozebíráme Hodnotovou nabídku, která je unikátní pro naši firmu. Rozebíráme nákladovou a příjmovou strukturu. Pohled můžeme rozšířit i o SWOT analýzu.

4. Výběr trhu - segmentace, targeting, positioning

Popisujeme zájmové skupiny (Stakeholders) a rozdělujeme je do skupin. Prozkoumáme historická data ze zákaznické analýzy (RFM, retence, LTV). Segmentujeme trh a popisujeme cílový trh (targeting). Pro konkrétní zákaznické skupiny sestavujeme Hodnotovou nabídku pomocí Value Proposition Canvasu a pozicujeme značku, produkt či službu (positioning). Jaké jsou hlavní přednosti vašeho produktu/služby. Kdo jsou vaši zákazníci a jaká řešení jim váš produkt/služba přináší. Co „chcete“ a „nechcete“ být, jaké má být vyznění vaší komunikace.

5. Stanovení marketingových cílů a marketingových strategií

Tvoříme detailní zadání marketingových cílů – vybíráme klíčové metriky (KPI), vyplňujeme čísla za minulé období a predikujeme to budoucí.
Rámujeme marketingové strategie, kterými budeme dosahovat stanovených cílů.

6. Persony a jejich Customer Journey

Vybereme si dvě nejdůležitější zákaznické skupiny a představíme si je formou Persony. Persona představuje zosobnění hlavní cílové skupiny. Popíšeme její potřeby a zmapujeme její nákupní cestu (STDC a Customer journey) a odhadneme důležitá místa, kde s ní můžeme komunikovat (touchpoint) a sdělení, které ji budeme říkat (argumenty). Zaměříme se jak na akvizici, tak retenci.

7. Strategie marketingového mixu, Akční plán a Rozpočet

Shrneme hlavní marketingové strategie do marketingového mixu – Product, Price, Place, Promotion. Sestavíme detailní akční plán na 1 kvartál a výhled na rok. Sestavíme návrh marketingového rozpočtu na 12 měsíců.

Výstup: Marketingový plán

Jako primární výstup připravím závěrečný souhrnný dokument, Marketingový plán, odpovídající na všechny zásadní, strategické otázky v marketingu.

Po ukončení workshopu budete mít jasno.

 

Jako další krok následuje každý kvartál rozhovore, kdy hodnotíme váš dosavadní postup a revidujeme marketingový plán.

Případová studie a poces celého workshopu ke stažení

Podrobnější popis průběhu workshopu si můžete stáhnout v PDF.

Případová studie z realizovaného workshopu a postup vytvoření frameworku v samostatném článku.

Tvorba strategií mě baví

Jsem online marketingový stratég Michal Krutiš. Své znalosti a zkušenosti si žárlivě nestřežím – rád je předávám dalším lidem. Více o mně.

 • marketingem se živím od roku 2003, školící praxi mám od roku 2006,
 • proškolil jsem stovky lidí,
 • workshopy a školení jsem pořádal například pro Rigips, DHL, Jysk, Economia, Hanibal, ICV, Keramika Soukup, Shopero, Florea, Rebex a desítky dalších.
 • přednášel jsem na marketingových konferencích: Digisemestr, EshopAkademie, EshopSummit, SEOrestart, PPCrestart, APEK a další.

Organizace workshopu a cena

1

Online workshop pro firmu

V dnešní době nejjednodušší způsob, jak zrealizovat workshop je na dálku. Během několika měsíců jsem vyvinul metodiku vhodnou pro vzdálené pořádání workshopů.

Budu se věnovat čistě vám a vašemu byznysu, projdeme klíčová místa vašeho podnikání, zaměříme se na čísla a detaily.

Rozhovory probíhají vždy online. Sejdeme se na 5 dopoledních callech, které trvají cca 3-4 hodiny. Celou práci stihneme během 2-3 týdnů.

  1. Před setkáním probereme vaše očekávání a výzvy. Zpracujete marketingový dotazník, já ho spolu s dalšími získanými podklady předem prostuduji.
  2. V prvním online rozhovoru budeme 1:1 – já a vy. Zbytek vašeho týmu se připojuje až na dalším hovoru. Projdeme vaše zadání a zapíšeme je do připravených pracovních pláten. Ušetříme tak čas ostatním.
  3. Následují pak online rozhovory (cca 5 dopolední), kde probíráme jednotlivé části strategického marketingu. Celý proces je popsán výše.
  4. Finálním výstupem je textový souhrnný dokument Marketingový plán. Přílohou jsou další důležité dokumenty: Tabulka obsahující marketingový rozpočet na 12 měsíců, Akční plán s úkoly a Tabulka s KPI cíly + všechny pracovní plátna, která jsme v průběhu workshopu plnili.
  5. Rezervujte si na vaši práci nad strategií cca 20-40 hodin během 2-3 týdnů. Je to tedy samostatný projekt, kterému je třeba dát dostatečnou pozornost.
  6. Pokud se vám má časová a finanční investice vyplatila, měli byste být schopni do marketingu investovat alespoň 50+ tisíc Kč/měsíčně a mít na marketingové aktivity alespoň půl úvazku.
  7. Mezi mé stálé klienty patří jak B2B tak B2C firmy. Eshopy i firmy orientované více na přímý obchod.
  8. Případová studie z realizovaného workshopu a postup vytvoření frameworku v samostatném článku.
  9. Podrobnější popis průběhu workshopu si můžete stáhnout v PDF.
Cena

Cena kompletní verze marketingové strategie je 87.500 Kč.

Chci si domluvit úvodní konzultaci zdarma

Ceny za další strategické konzultace vycházejí z hodinové sazby.

Kontaktujte mně pro další informace

Domluvte si úvodní konzultaci zdarma.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.