Také se vám rozmazává rozdíl mezi marketingovou strategii a taktiku? Případně se vám do toho zamotá ještě marketingový cíl či marketingový plán?

Když se klienta zeptám, jaká je jeho marketingová strategie, začne mi vyjmenovávat marketingové kanály, které používají: “Děláme ppcéčka, seo optimalizaci a začínáme s emajlingem.” To jsou ale taktiky propagace. Nebo říkají “Budeme největší distributor věciček v ČR.” To je obchodní cíl. Aby to byl skutečně splněný cíl a nejen přání pana ředitele, pak je třeba zpracovat -> Strategie -> Taktiky -> Marketingový Plán -> Akční plán,

Marketingová strategie ukazuje do budoucna a odpovídá na otázky, čeho se snažíme dosáhnout a proč. Nemluví ale o konkrétních podrobnostech, jak cílů bude dosaženo. Takže odpověď na otázku co je vaše marketingová strategie by mohla vypadat jako: “Zaměříme se na získávání B2B klientů”. 

Pokud se budeme ptát, jakými taktikami bude strategie dosazeno, může odpověď vypadat jako:

Marketingový cíl je jeden bod v budoucnu, který lze obvykle změřit. Například: “Návštěvnost webu zvýšíme + 20 % meziročně k 1.1.202x.” Nad marketingovými cíli vždy stojí business (obchodní) cíle, například: “Budeme do 5 let jednička v objemu prodejů na českém trhu.” Jeden cíl může mít více strategií. Každá strategie může mít mnoho taktik.

Pokud neplníte cíle, spíše budete měnit taktiky, než celé strategie. Jedna strategie může mít desítky taktik.

  1. Pro dosažení marketingových CÍLŮ  <- slouží stanovení marketingové STRATEGIE.
  2. K naplnění STRATEGIÍ -< slouží marketingové TAKTIKY.

Pokud si položíte otázku: “Jak uděláme to, abychom dosáhli konkrétního cíle?“, pak obvykle vymyslíte marketingovou taktiku. Věta s cílem tedy nemá obsahovat i cestu, jak ho dosáhnete. Marketingová strategie neobsahuje informaci o cíli ani o způsobu, jak bude cíle dosaženo.

Je to zamotané? Zkusím vysvětlit na příkladu, jak to rozložit na součástky:

Diagram marketingový cíl, strategie, taktika

 

 

Příklad Cíle a Strategií dle marketingového mixu a Taktik při zvýšení obratu

Více o marketingovém mixu  a strategiích vycházejících z 4P – Product, Price, Place, Promotion v samostatném článku.

Příklady možných marketingových cílů

Marketingové cíle (marketing golas) mohou být cokoliv, co se týká práce marketéra. Přes cíle z marketingového mixu (viz samostatný článek o marketing mixu), po řízení marketingu, spokojenosti zákazníků až po prodejní cíle.

Nejdříve ty podle marketingového mixu 4P:

1. Produktové cíle

2. Cenové cíle

3. Distribuční cíle

4. Komunikační cíle

Vedle cílů z marketingového mixu

Vyzkoušet můžete Hubspot generátor na tvorbu marketingových plánů. Článek o cílech by nebyl úplný, pokud by nebyl SMART. :)

Příklad nevhodně stanovených marketingových cílů: “Staneme se konkurenceschopnější než naši konkurenti do 1. listopadu 202x.” Jak to změříte?

Strategické cíle vyžadují jasně definované počáteční a koncové body – definujte svou výchozí pozici, stanovte zvýšení cíle (v procentech nebo absolutně) a poté uveďte toto číslo jako součást svého cíle.

Můžete se inspirovat mou tabulkou konkrétních KPI pro akvizici v segmentu B2B a B2C segmentu. Tabulka vychází z frameworku od Dave McClure AARRR  – pirátských metrik. Acquisition, activation, retention, referral, revenue (článek o AARRR).

 

Akviziční marketingové cíle v digitálním marketingu pro B2B segment

Akviziční cíle pro B2C segment

 

 

Ukázka marketingového plánu, který popisuje seznam taktik v čase

Marketingový plán lze zobrazit jako diagram, kde jsou rozpady například dle marketingových kanálů a ve sloupcích dle týdnů/měsíců/kvartálů, kdy se jaká činnost má začít řešit.

 

 

 

Ukázka plánu oblastí a témat podle marketingových kanálů

Seznam marketingových kanálů a aktivit je pro každou firmu individuální.

 

Ukázka marketingového akčního plánu, který ukazuje TODO z akčního plánu

 

Oproti marketingovému plánu je akční plán o dost podrobnější.

 

 

Chcete pomoc s vaší marketingovou strategií? Podívejte se na reálnou ukázku mého frameworku strategického marketingu.

Dejte o článku vědět

Zpět na stream