Jak by měl přesně vypadat marketingový rozpočet? V předchozích videích jsme určili strategii, plán. Řekli jsme si co patří a nepatří do marketingového rozpočtu. Přepis videa

Audio záznam

Přepis videa

Marketingový rozpočet je tabulka, kde v prvním sloupci jsou stanoveny marketingové aktivity a kanály. PPC aktivity, sociální sítě, tvorba obsahu, e-mailingy, tvorba a správa webu. Každý řádek je tedy jeden kanál. A ten se dále rozpadá do podrobnějších podtémat. Například u PPC to jsou kredity, tedy výdaje do reklamy a správa reklamy.

Marketingový rozpočet: Kanály

V dalších sloupcích jsou měsíce a zde již vyplňujeme předpokládané náklady.

Obvykle se náklady stanovují na 12 měsíců.

U SEO nemáme žádné přímé náklady na média, ale jsou tam náklady na lidi, placené nástroje a jednorázové analýzy.

Marketingový rozpočet: Výdaje na SEO

U položky tvorby webu budeme mít náklad na člověka  na správu webu, specialistu na UX, apod.

Marketingový rozpočet: Výdaje na web

Určení ideálního nákladu

Jaké číslo má být v každém sloupci závisí na zkušenostech a historii. Souvisí to s konkrétními cíli daného kanálu. Pokud už máme nějakou historii, můžeme jít podle nich a říci si zda budou výdaje vyšší nebo nižší.

Pro PPC a SEO kanály jsem připravil videa o Potenciálu PPC a Potenciálu SEO, jestli tam je efektivní prostor pro růst. Z toho pak vyplývá o kolik by se měl zvětšit rozpočet v položce kreditu a správy.

Potenciál SEO – v104
Potenciál PPC – v105

Nebudeme zvažovat jen samotný potenciál kanálů, ale i jejich celkovým rozvojem. V PPC přidávat nové kategorie, v SEO přidávat další část webu. Což souvisí s marketingovým plánem, který jsme sestavovali.

Celkový náklad na marketing

Při sečtení všech položek vychází celkové číslo a my ho poměřujeme s tím, zda je reálné pro celkovou firmu.

Bude se částka zvyšovat nebo snižovat? Jak to číslo bývá velké?

Marketingový rozpočet: Celková velikost rozpočtu

Ví se, kolik byly výdaje předchozí rok a s potenciálem růstu, marží a jejím alokováním do marketingu a aktuální cenou za konverzi CPA odhadujeme, jaký rozpočet potřebujeme.

V případě, že minulý rok byly velké kampaně, třeba nebudeme mít tak velké výdaje v bannerové reklamy.

Kromě zkušenosti můžeme částku určit podle obratu. Pokud je stanovena, v marketingu se snažíme do té částky trefit.

Každý marketingový kanál má stanoveny své cíle, kterých má za daný rozpočet dosáhnout.

Ty rozebírám v dalších videích o KPI.

Druhým listem marketingového rozpočtu je marketingový plán s KPI.

Úpravy rozpočtu v průběhu roku

Vytvoříme první návrh rozpočtu a v průběhu roku ho měníme. Proč se mění? Protože vidíme, že vývoj je jiný, než jsme očekávali. Některé měsíce se nám naskytne příležitost udělat jiné aktivity, než jsme měli v plánu a použijeme na to část rozpočtu z jiné kapitoly. Stále také vyhodnocujeme výsledky a vidíme, zda nám vše správně funguje a zda tedy někde přidat nebo uprat plyn.

Marketingový rozpočet navazuje na marketingové cíle a marketingový plán. A tímto se nám kruh pěkně uzavírá.

Dejte o článku vědět

Zpět na stream