Základní rozdělení použitelný formátů ve vztahu k vlastním webovým stránkám:

Pro firmy je podstatné, aby si uvědomily, že nejdůležitější „reklamou“, do které by měly investovat nejvíce peněz, svého času a úsilí, je jejich web. Ostatní nástroje směřují jen (především) k jedinému cíli, přivést člověka (návštěvnost) na jejich web. Těchto dalších nástrojů existuje velké množství, dají se různě kombinovat, vypouštět či posilovat, ale firemní webové stránky jsou jen jedny. Pokud se něco podcení (technické zpracování, obsah, celkový dojem, …), „vše“ je ztraceno a peníze za přivedeného návštěvníka jsou vyhozeny oknem.

U ostatních médií je nejdražší položkou prostor. U internetu toto neplatí. Na internetu patří mezi nejdražší položku výroba obsahu. Výhodou internetu je snadná obousměrná komunikace mezi zákazníkem a prodejcem. Právě této komunikace a zpětné vazby lze využít i pro vytváření kvalitního obsahu.

Na novinový inzerát nebo do televizního spotu se příliš informací nevejde, na internetu však může firma získat převahu právě díky kvalitnímu zpracování obsahu webových stránek. Výhodou je, že internet jako formu marketingové komunikace mohou využít i střední či malé firmy, které nedisponují vysokými rozpočty pro překonání bariery vstupu do „off-line“ masových médií.

Stále přetrvává nevhodný přístup k webové prezentaci firmy, kdy ji firma bere jen jako jakousi online brožuru. Překopíruje texty z tištěných brožur a prostě je zobrazí na webu. Takový přístup nehorázným způsobem snižuje účinnost a efektivnost webových stránek a firmě v propagaci příliš nepomůže.

Při tvorbě vlastního webu je potřeba dbát na tyto základní věci:

Tradiční copywriting rozeznává čtyři základní typy reklamy podle jejich účelu:

Zdroj: [Prokop, M. Píšeme pro web – cíle a formy textu na webu. Interval.cz. [Online] 3. 8 2004. ISSN 1212-8651.]

Důvěru posilují především reference. Až jsou to již tradiční loga společností, které využily služby a nebo mnohem více efektivnější prohlášení spokojených klientů, včetně jejich fotografie a kontaktu. Dále pak aktuálnost textů, novinky ze života společnosti, případně získaná ocenění. Naopak důvěru v provozovatele webu výrazně snižuje: nekvalitní zpracování webových stránek, nízký počet informací na webu, chybějící kontaktní údaje nebo gramatické chyby v textu.
Dobrý výsledky mají diskusní fóra či odpovídání na dotazy uživatelů v komentářích pod výrobky.
Microsity, nebo také satelitní weby, se používají k získání ještě více zacílené skupiny návštěvníků. Microsite rozšiřuje jedno téma z hlavního webu na speciální webové stránce. Tato stránka je však obvykle velmi úzce provázána s mateřským webem a sama o sobě neslouží k uskutečnění akce (nákupu), ten probíhá až na hlavním webu.

Dejte o článku vědět

Zpět na stream