Nástroje internetové reklamy se podle svého účinku (zaměření, směřování) dají rozdělit do dvou základních typů.
Brandová reklama, která útočí na „hlavy a srdce“ [Strauss, J., El-Ansary, A. and Raymond, F. E-Marketing – Fourth Edition. New Jersey : Prentice Hall, 2005. ISBN 0-13-148519-9.] lidí a počítá s tím, že si na ni (reklamu, značku) lidé vzpomenou. Výkonová reklama, „direct-response advertising“, je reklama s přímou (bezprostřední) odezvou, která pracuje s chováním lidí a žádá je, aby určitou akci udělali okamžitě.
Brandovou reklamu na internetu reprezentuje plošná reklama, především bannery. Výkonovou reklamu naopak zastupuje reklama placená za proklik (PPC), cílená na klíčové slovo (AdWords, Sklik) či vyžádaný e-mailing.
Každá z těchto typů reklam má své opodstatnění. Brandová reklama se orientuje především na vysoce konkurenční prostředí, ve kterém jsou produkty téměř totožné. Nebo na odvětví, kde je cena výrobku příliš vysoká. V obou případech brandingu jde o to, aby měl člověk před nákupem pozitivní postoj ke značce a „nebál“ se produkt koupit.
U výkonové reklamy se naopak počítá s tím, že z různých důvodů není uvedena primární informace, kdo produkt prodává, ale že je dostupný přesně v tom okamžiku, kdy ho zákazních chce koupit.
Obecně platí, že v současnosti je z pohledu nutných investic levnější reklama výkonová. Současně je tato reklama i efektivnější v případě, že je provedena vhodným způsobem. Pro malou či středně velkou firmu, která nemá k dispozici větší množství volných peněz, představuje výkonová reklama hlavní investici.
Na každé firmě však je, aby si sama vybrala, které reklamní formáty jsou pro ni nejvýhodnější, a které přinesou požadovaný užitek, tedy zisk.

“Vhodný typ internetové reklamy je nutné vybírat podle zvolených cílů a odhadu efektivnosti jejich naplnění. Pro B2B může být vhodnější e-mailing, pro B2C spíše placená reklama ve vyhledávačích. Cílem internetového marketingu je oslovit uživatele, přivést ho na web a přesvědčit ho k určité akci. Dále ho podpořit, aby tuto akci případně zopakoval.” [Krutiš, M. Efektivita internetového marketingu.]

Dejte o článku vědět

Zpět na stream