Téměř po týdenních oslavách jsem opět sedl k počítači. Bylo co slavit – udělal jsem bakaláře na FMK.

Je to nový a né moc známý obor. Můžete si přečíst stručný popis okruhů k bakalářské zkoušce na oboru Marketingové a sociální komunikace.

Marketing
======
Vývoj marketingu, cenová politika a tvorba ceny, chování kupujícího na spotřebitelském trhu, CRM – customer relationship marketing, B2B marketing, marketing služeb, struktura nákladů, podstata regulace, monopol, vývoj nového produktu, marketingový mix, vertikální a horizontální distribuční systémy, cílený marketing, funkce logistiky, distribuční cesty

Marketingové komunikace
=================
Nejstarší formy obchodní komunikace, informace jako zboží, první inzerát, vznik fotografie, filmu, televize, vývoj českých marketingových komunikací, segmentace a targeting, integrované marketingové komunikace
Advertising, direct marketing, sales promotion, public relations, osobní prodej, význam značky, rysy full servisové a mediální agentury, marketingový výzkum, politický sponzoring, sociální reklama a marketing, veletrhy a výstavy, ideový záměr

Public relations
==========
Formy individuálního působení PR, press relations, tiskové konference a jejich realizace, lobbying.

Komerční reklama
============
pět „M“ – mision, money, message, media, measurement,

Corporate identity
============
Corporate design organizací, corporate communications, corporate image

Média
====
Silné a slabé komunikační stránky médií (prostředků masové komunikace – tisk, rozhlas, TV, internet), pozitiva a negativa regionálních médií (tisku, rozhlasu, televize) ve vztahu k inzerci

Tvorba propagačních prostředků, propagačního textu
==================================
AIDA, tištěné a tiskové propagační prostředky, rozhlasová a televizní propagace

Profesní etika, Psychologie, Sociologie, Český jazyk, Teorie komunikace

Dejte o článku vědět

Zpět na stream