Snažíte se o lepší pozice ve vyhledávačích, řešíte SEO? Jaká jsou důležitá čísla pro optimalizaci pro vyhledávače? SEO má další metriky, některé z nich vidíme v GA – Google Analytics jiné ve specializovaných nástrojích. Přepis videa

Audio záznam

Přepis videa

Vstupní stránky

První, co by mě mělo zajímat, je, kolik mám vstupních stránek. Mám nějakou návštěvnost a ta mi vstupuje na web, ale na nějaké vstupní stránky.

Pokud má můj web 1000 stránek, měl bych ideálně na většinu z nich získat návštěvnost, na ty, které identifikuju jako důležité. Které to jsou – o tom se dá mluvit v jiném videu v rámci indexace SEO.

Zajímá mě, zda počet vstupních stránek roste nebo klesá. V SEO mě zajímá, jak je to s vyhledavači – kolik návštěv je z Google a kolik je ze Seznamu.

Google Search Console Stránky

Google Search Console

V Google Search konzoli vidím 4 důležité metriky:

  • kolik bylo zobrazení – kolikrát se můj inzerát/můj zápis ve vyhledávání vůbec zobrazil,
  • kolikrát ze zobrazení došlo k prokliku
  • a z toho vychází i míra prokliku,
  • a také jaká je průměrná pozice.

Google Search Console Zobrazení

V Search konzoli je velmi důležité vědět to, že vám ukazuje jen asi prvních 1000 slov (v GA je jich 5000).
Nevidíte výsledky pro všechna slova, ale to číslo nahoře je agregované pro všechny výskyty.

Google Search Console Klíčová slova

Ukazuje mi, zda pozice rostou nebo klesají, zda rostou nebo klesá zobrazení, jaká je CTR. Tato čísla má smysl sledovat nejméně na měsíční bázi, vyhodnocovat, jak se posouvám, jak rozšiřuji svůj záběr na počet zobrazení, a jakým způsobem se mi daří získávat návštěvnost.

Google Search Console Dosah

Měření pozic

To jsou ty nejzákladnější metriky, které bych měl znát. Použiji-li další externí nástroje, v Česku by to byl Collabim, Marketing Miner,  SEMOR, ve kterém si koupím předplatné, které měří stovky slov, a podobně, jako mám v Search konzoli 1000 slov, tak si v něm vyberu ta nejdůležitější slova, abych vykryl většinu svého webu a těch důležitých témat.

Jak je začnu měřit, úplně mě nezajímá každá ta pozice, to už je práce pro SEO specialistu, ale zajímá mě graf, který ukazuje, jaké mám posuny mezi 1. až 3. pozicí, 3. až 10. pozicí, 10. až 20. pozicí a další, a jak se posouvá ten web v Seznamu a v Google a jestli mi roste počet klíčových slov na prvních pozicích. To je základní sada KPI, které by měl manažer také znát.

SEO konzultant si najde spoustu dalších svých metrik, které jsou pro něj důležité a které už souvisí s optimalizací pro vyhledávače.

Dejte o článku vědět

Zpět na stream