Sledujete základní metriky online marketingových kanálů, sledujete je pravidelně a víte, které to jsou? Přepis videa

Audio záznam

Přepis videa

Návštěvnost vs prokliky

První skupinou základních metrik pro každý marketingový kanál je návštěvnost.

V reklamním systému, jako je Adwords, Sklik, e-mailingovém systému apod., uvidíte položku, která se často jmenují prokliky, protože měří, kolik přivedli kliků na váš web.

V Analytics vidíte pak návštěvy. Je dobré si prokliky a návštěvy porovnávat mezi sebou, srovnat reklamní systém a Google Analytics.
A o tom hovořím ve videu: Google Analytics vs reklamní systémy.

Prokliky vs návštěvy

Kvalitní návštěvnost

Další základní metrika je, jak kvalitní návštěvnost vám kanál přivádí.

Kvalitu návštěvnosti můžeme rozpoznat různými způsoby, nejzákladnějšími je bounce rate, míra okamžitého odchodu, a to znamená, že člověk nepokračoval nikam dál. Čím vyšší číslo, tím horší. Obvykle bannery mají vyšší bounce rate než PPC kampaně, ale neplatí to vždy, pokud mám dobře zacílenou PPC reklamu.

Mezi další proměnné metriky, které nám dávají tušit kvalitu, kterou nám marketingový kanál přivádí, je doba strávená na webu, případně doba strávená na stránce. Spíše nás zajímá ten web za celou návštěvu člověk prošel X stránek, což je další metrika, a strávil na nich součtem nějakou dobu. Čím vyšší je doba, tím se dá říci, že návštěva byla kvalitnější, a ten marketingový kanál vidí lepší návštěvnost.

Kvalita návštěvnosti a základní metriky online marketingu

Konverze

Další téma jsou konverze. Snažíme se odhadnout/změřit, kolik konverzí nám přivedl marketingový kanál. Opět odkazuji na předchozí video o Google Analytics vs. reklamní systémy. Každý bude mít jiný počet těch konverzí. Zajímat nás budou i asistované konverze, které nám ukazují, zda kanál byl v cestě jiným kanálům a byl důležitým zdrojem.

U těch konverzí můžeme používat makrokonverze, jako jsou nákupy, registrace, jsme-li B2B, nebo nějaká poptávka, nebo mikrokonverze, nějaké cíle, které to splnilo před tím, např. přihlášení do newsletteru je typická konverze, která nás také zajímá, protože přivádí lidi na kanál.

Konverze a základní metriky online marketingu

Náklady

Poslední část, kterou bychom měli sledovat, je u placených kanálů. Tam, kde jsou nějaké peníze, nás zajímá, kolik nás kanál stál za dané období, typicky měsíc, a kolik byl celkový náklad, dále kolik byla cena za konverzi (cost per action), a jaká vycházela hodnota za všechny konverze. Je opět důležité vědět, že se díváme last-click modelem, a je potřeba zvažovat ještě další věci.

Kromě ceny za konverzi můžeme vidět PNO nebo ROAS a to jsou hodnoty, které nám říkají, kolik se podílely náklady na celkovém obratu. Je to o něco méně vypovídající metrika, než když známe cost per action, ale podíl na obratu je také zajímavá hodnota. Spousta klientů tímto řídí celé PPC účty.

Náklady a základní metriky online marketingu

To jsou ty úplně nejzákladnější metriky, které chceme sledovat.

Pak existují metriky pro každý marketingový kanál zvlášť, ať už pro vás jako marketingového ředitele, nebo pro specialistu, který si podle nich řídí a optimalizuje kampaně.

O tom se budeme bavit v jiných videích:

Stanovení KPI je součást tvorby marketingové strategie. Podívejte se na konkrétní zpracování v případové studii.

Dejte o článku vědět

Zpět na stream