Z průzkumu společnosti Factum Invenio vyplývá, že počet dospělých lidí v ČR, kteří používají osobní počítač, se za poslední rok (2004) zvýšil ze 46 na 50%. Internet využívá 42 procent obyvatel starších 15 let..

Počítače nejvíce využívají lidé do 29 let, vysokoškoláci a členové domácností s příjmem nad 30.000 korun. Podíl uživatelů internetu roste s vyšším vzděláním, příjmem a nižším věkem.
Téměř všichni aktivní uživatelé, tedy osoby používající internet nejméně jednou týdně, využívají internet zejména ke komunikaci elektronickou poštou. K psaní emailů internet využívá 99 procent uživatelů. Praktické informace a nové poznatky na síti hledá 98, respektive 90 procent uživatelů. Zpravodajství 87 procent připojených.

K nákupům internet slouží více než polovině uživatelů, hudbu stahuje třetina a filmy více než pětina aktivních uživatelů internetu. Počítač používá v Česku polovina dospělých
Slovenský internet vzrostl meziročně o více než 36%. V říjnu 2003 navštívilo internetové stránky 900 tisíc lidí a o rok později to bylo 1 340 tisíc lidí. Stejně tak se prodloužila doba, kterou Slováci denně trávili na internetu a to na 36 minut.

Téměř polovina je připojena z domu a třetina ze zaměstnání. 45% uživatelů je ve věku 18 -. 29 let, třetina uživatelů je bez trvalého příjmu a pětina má měsíční příjem v rozmezí od 10 – 15 tisíc SK. 39% lidí pohybujících se na internetu má středoškolské vzdělání s maturitou.

Nejnavštěvovanějším serverem je opět zoznam.sk, obdoba českého Seznam.cz, za ním následuje azet.sk a sme.sk. Slovenský internet vyrostl meziročně o více než 36%
Penetrace vysokorychlostního (broadband) Internetu v USA v roce 2004 je 55%. Celkem 37% domácích uživatelů má 56kbps modemy, 5 % dokonce 28.8/33.3kbps. Penetrace vysokorychlostního Internetu v USA na 55.5%

Dejte o článku vědět

Zpět na stream