Moje seminární práce do předmětu Analýza propagačního sdělení na FMK UTB ve Zlíně

KAMPAŇ

Pilsner Urquell byl „Hrdý sponzor Českého olympijského týmu“ v rámci Athén 2004. Hlavním motivem kampaně na jaře a v létě 2004 byla právě olympiáda. Pivovar pořádal spotřebitelské soutěže. Kampaſ měla posílit povědomí o značce.

„Kromě mohutného mediálního nasazení olympijského televizního spotu “Synchronizované plavání”, venkovních vizuálů a tiskové inzerce, přinesla napínavé spotřebitelské soutěže s lákavými cenami, které významně zvýšily povědomí o značce … Po zaslání SMS kódů z víček lahví Pilsner Urquell odpovídali (soutěžící) na otázky s olympijskou tematikou, v rádiu Evropa 2 tipovali významná olympijská města minulosti a na internetové stránce olympiada.pilsner-urquell.cz závodili on-line proti reálným soupeřům v originálních, pivně olympijských disciplínách. Nejlepší a nejvytrvalejší z desítek tisíc soutěžících pak získali odměnu nejvyšší – zájezd do ſecka v době konání Olympiády.“

POPIS SPOTU SYNCHRONIZOVANÉ PLAVÁNÍ
1.1 Úvod
Sklenice piva a logo Czech team. Rychlá hudba.
1.2 Pilsner Urquell přináší
Navození pocitu, že se díváme na film.
1.3 Synchronizované plavání
V hospodě. Chlapi se seřadí se sklenicí piva v ruce a předvádí různé plavecké figury. Další hosté v hospodě se zájmem pozorují.
1.4 Tým
Chlapi „připlavou“ ke stolu, zasednou a synchronně se napijí. A s nimi celá hospoda.
1.5 Symbol olympiády
Dají sklenice dohromady do symbolu Olympiády – pět kruhů.
1.6 Hrdý sponzor
Poprvé se objeví logo Pilsner Urquell a nápis „Hrdý sponzor Českého olympijského týmu“. Hlas v pozadí to celé přečte.
1.7 Závěr
Jako by již po skončení spotu/filmu lidé začnou tleskat a zamávají na kameru.

SEGMENTACE
Geografická – území České republiky,
Demografická – muži – 18 – 40 let, středoškolské vzdělání, průměrný příjem,
Společenská třída – střední,
Životní styl – zájem o sport, pasivní sledování sportu, návštěvy hospod,
Loajalita zákazníků – spíše loajální,
Uživatelský statut – pravidelní uživatelé.

POSITIONING
Spot byl jedním ze součástí marketingových komunikací Pilsner Urquell zaměřených na sponzorování Českého olympijského týmu v rámci konání Olympijských her Atheny 2004.

Reklama zdůrazſuje pocit „kamarádství“. Posledních pár roků se reklamy na pivo točí okolo týmového ducha, dělat něco spolu s „kamarády“ a pak si dát vychlazené pivo. Pivovary organizují soutěže pro skupiny mužů. Samozřejmě s pivní tématikou. Proč chodí chlapi do hospody? Mnohdy ne kvůli pivu, ale kvůli kamarádům, neformálnímu kontaktu, zábavě. Pivovary si toho jsou vědomi, a proto se snaží o následující positioning: pivo = kamarádi = zábava. I z tohoto spotu je cítit kamarádství, pohoda, zábava. Celá hospoda se baví se sklenicí piva.

Další myšlenku, která se v tomto spotu objevuje je zájem mužů o sport a pasivní sledování sportovních utkání. I když například synchronní plavání nepatří mezi typicky atraktivní sportovní disciplíny sledovanými cílovou skupinou, je to sport, kde jde opět o tým a týmovou spolupráci.

Zdroje:

“Tisková zpráva: Olympijské ohlasy”:http://olympiada.pilsner-urquell.cz/static.php?static=13
Odkaz na stažení spotu: “Synchronizované plavání
“:http://www.pilsner-urquell.cz/tv_radio/Pilsner30_Mail.zip

Dejte o článku vědět

Zpět na stream