Vytvořit záznam se hodí, pokud k jedné informaci máte více řádků informací. Například k jednomu klíčovému slovu máte více dat, třeba z reportu Organinc & Paid z Google AdWords.

Záznam (Record) znamená, že k jedné entitě se váže více řádek (Rows). Tyto řádky jsou podřízeny Záznamu. U obrázku výše má záznam pro „kominictví liberec“ k sobě dva řádky s informacemi. Oproti tomu „instalater zlinský kraj“ má záznam pouze o jednom řádku.

Výhodou záznamu je, že pokud alespoň jedna řádka splňuje nějakou podmínku (například počet kliknutí je větší než 0), pak se zobrazí všechny řádky patřící k danému záznamu. Bez vytvoření záznamů by byly řádky bez jakéhokoliv vzájemného vztahu, stejně, jako u řádků v Excelu.

Postup tvorby záznamů v Open Refine

Naimportujte si data do Open Refine, jak jste zvyklý.

Sloupec, který obsahuje entity pro vytvoření záznamu, je třeba zařadit jako první. Pokud není, přesunete ho pomoci příkazu Move column to beginning.

Seřazení řádků

Pokud je to třeba, seřaďte řádky v prvním sloupci. Obvykle podle abecedy. Tím dostanete stejná slova pod sebe a tím se pod sebe zařadí i řádky, které následně vytvoří záznamy.

 

Po seřazení, pokud bylo třeba, nastavte, že jde o trvalé seřazení.

Vytvoření záznamů

A nyní již vytvořte z řádků záznamy tak, že v prvním sloupci vymažete duplicitní slovo přes Edit cells -> Blank down.  Vytvořením záznamů není počet řádků změněn.

Kontrola vytvoření záznamu

Že je vytvořen záznam, poznáte tak, že se posune číslování řádků a současně všechny řádky jednoho záznamu budou podbarveny jednou barvou (bílou či šedou).

Před vytvořením záznamu

Po vytvoření záznamu

Dále se změní počet, když přepnete mezi řádky a záznamy.

Dejte o článku vědět

Zpět na stream