Zajímá vás, jak můžete využít Google Analytics (GA) pro zvýšení úspěšnosti vašeho weblogu?

Já jsem si definoval měřitelné cíle a položky takto.

NávštěvníciUnique visitor tracking

Segmentace návštěvníkůVisitor segment performance

ObsahContent Performance

V závorce jsou uvedeny sekce z Google Analytics, kde lze data nalézt.

U většiny těchto dat platí, že čím více tím lépe. Až na počet dnů mezi návštěvami (Visitor Recency), která by měla být co nejnižší. Samozřejmě v závislosti na frekvenci vydávání nových článků.
U vracejících se návštěvníků s krátkou dobou mezi návštěvami (ideální návštěvník weblogu) nebude počet zobrazených stránek o moc vyšší než 1 stránka za návštěvu.

Měřitelné cíle, které považuji za nejdůležitější.

Splnění cílů

Cílem ovšem není jen věci měřit, ale data analyzovat (web analysis) a podle toho web upravovat.
Bez dobrých článků to ale nepůjde. :)

Napadají vás nějaké další cíle/položky, které by se “měly” sledovat?

Dejte o článku vědět

Zpět na stream