Kolega Martin Snížek ve svém článku upozornil na nevhodné používání focus group (skupinový rozhovor) při testování použitelnosti.
Tato metoda je výhodnější při první fázi tvorby webu. Pro testování použitelnosti webových stránek se více hodí “uživatelské testování”.

 Testování použitelnosti webu pomocí uživatelského testování je
relativně jednoduché. Je zde moderátor, který zadává předem připravené úkoly jednomu uživateli před počítačem. Moderátor sleduje, jak testující na web reaguje, zda má problémy úkol splnit, kde se na webu ztrácí apod. Vhodnější je namísto jednoho testování celého webu s mnoha účastníky dělat série kratších testů zaměřených jen na určité části webu. Ty se pak podle výsledků upraví a testují znovu.

Simulaci takového testování jsem měl možnost vidět v druhé části “kurzu použitelnosti od Martina Snížka”.

Identifikace konkrétních problémů webu

Bylo zajímavé sledovat jak Yuhů na dost “nepoužitelném” e-shopu hledá vhodné odvětrávání skleníku. I když Yuhů zrovna není klasický uživatel. Většinu času prohledával web přes Google pomocí pokročilých dotazů než aby cestoval po webu. Nakonec se k zadanému cíli nedostal. Přesto úkol splnil, protože jednoznačně identifikoval hlavní problémy webu.

Například na všech stránkách se opakující pravý sloupec s nesouvisejícím obsahem k dané stránce. Tím došlo k tomu, že uživatel tuto část webu začal ignorovat a když se mu tam objevila informace z nákupního košíku ani ji nepostřehl. Dále ve spodní části všech stránek se objevoval stejný text, který neměl vztah k obsahu dané stránky a byl tedy uživatelem ignorován.

Neméně výrazným prohřeškem byly dlouhé texty bez jakékoliv
grafické úpravy, které návštěvníci čtou jen s velkou nechutí, respektive většinou nečtou vůbec. Další testující člověk odhalil problém s nákupním košíkem, kdy nedošlo k potvrzení objednávky a on byl pak zmatený, zda byla vůbec akce provedena. Při tomto kurzu se testovaly cca další tři weby účastníků. U každého z nich jsme odhalili mnoho chyb a vytvořili doporučení, jak daný web upravit.

Dejte o článku vědět

Zpět na stream