Internetový marketing neboli marketing na internetu anebo také on-line marketing je v českých odborných knihách definován různými způsoby.

Například jako „… využívání služeb internetu pro realizaci či podporu marketingových aktivit.
[Stuchlík, P. a Dvořáček, M. Marketing na internetu. Praha : Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-957-8.]

„Marketing na internetu (on-line marketing) je kvalitativně nová forma marketingu, která může být charakterizována jako řízení procesu uspokojování lidských potřeb informacemi, službami nebo zbožím pomocí internetu.“
[Nondek, L. a Řenčová, L. Internet a jeho komerční využití. Praha : Grada Publishing, 2000. ISBN: 80-7169-933-0.]

„Marketing na internetu je aplikace internetu a příbuzných digitálních technologií za účelem dosažení marketingových cílů.“
[Chaffey, D., a další. Internet Marketing. Strategy, Implementation and Practice. Trowbridge : Redwood Books Limited, 2000.]

Moje definice internetového marketingu:

„Internetový marketing je marketing, který se odehrává ve specifickém prostředí internetu a vychází ze všech praktik klasického marketingu. Nástroje, které využívá, jsou v užším pojetí pouze internetová reklama a vlastní webové stránky. V širším pojetí pak i další nástroje marketingových komunikací, které se na internetu také uplatňují: online public relations, online direct marketing a podpora prodeje na internetu.“

E-marketing

Někdy je za internetový marketing označován i e-marketing, nebo elektronický marketing. Ale toto označení není zcela vhodné, protože e-marketing zahrnuje marketingové aktivity, které probíhají prostřednictvím elektronických zařízení (vyjma TV a rádia).

Zahrnuje zahrnuje veškeré Patří sem internetový marketing, mobilní marketing (mobilní telefony, PDA), position marketing (GPS, auto-navigace), online TV. Do budoucna bude marketing pronikat i do komunikace domácí ledničky s elektronickým obchodem.

Online marketing v současné době v elektronickém marketingu zaujímá největší podíl.

E-business

Další pojem, který je v souvislosti s internetovým marketingem používán, je e-business. E-businessem je nazývána obchodní aktivita, která probíhá prostřednictvím informačních technologií a zahrnuje digitální online komunikaci, online výzkum, ale také online marketing.

Online reklama

V užším pojetí je význam termínu online reklama stejný jako internetová reklama. V širším pojetí zahrnuje veškerou reklamu, která se šíří jakýmikoliv elektronickými kanály (médii), tedy je to i mobilní reklama, reklama vztažená k místu – GPS, internetová reklama.

Bez e-čka

V prvním desetiletí 21. století se elektronický marketing a klasický marketing rozlišuje. Do budoucna se dá očekávat, že dojde ke spojení a „e-čko“ u e-marketingu, e-businessu zmizí.
[Strauss, J., El-Ansary, A. and Raymond, F E-Marketing – Fourth Edition. New Jersey : Prentice Hall, 2005. ISBN 0-13-148519-9]

Pokud máte zájem o konzultanta na online marketing, podívejte se na nabídku mých služeb.

Dejte o článku vědět

Zpět na stream