Financial Times vydal přehled “World’s Most Respected Companies”:http://www.emarketer.com/Article.aspx?1003694.

*10 nejrespektovanějších světových společností roku 2005*
1. Microsoft
2. General Electric
3. Toyota
4. Coca-Cola
5. IBM
6. Wal-Mart
7. BP
8. Proctor & Gamble
9. Apple Computer
10. Siemens

*10 nejvýznamějších „Business Writers“ nebo marketingových odborníků roku 2005*
1. Peter Drucker
2. Bill Gates
3. Jack Welsh
4. Philip Kotler
5. Michael Porter
6. Jim Collins
7. Richard Branson
8. Warren Buffet
9. Tom Peters
10. Stephen Covey

Obzláště druhý seznam se může hodit. Pokud nebudu vědět, po jakém autorovi knížky sáhnout, těmito deseti autory to určitě nezkazím.

Dejte o článku vědět

Zpět na stream