CTR – click-through rate – míra prokliku

Dejte o článku vědět

Zpět na stream