Virtuální, online komunita by se dala pojmenovat jako skupina jednotlivců, která se sdružuje na jednom serveru a diskutuje spolu o určitém tématu. Může to být skupina hráčů, zájemců o SEO, či komunita kolem internetového zpravodajského serveru. Vytváření komunit úzce souvisí s virálním marketingem. Taková komunita může být zajímavým zdrojem jak pro PR tak i pro generování objednávek.

Dejte o článku vědět

Zpět na stream