Pokud znáte konverzní poměr svého webu, nebo nějakého reklamního nástroje, můžete odhadnout maximální cenu za proklik/návštěvníka, která se vám ještě bude vyplácet.

 Tato částka říká, že cena za proklik z určité reklamy by se měla pohybovat někde mezi 2-5 Kč, aby vám skutečně vydělávala.

 Proč interval 2-5 Kč?

Existují tři základní fakotry, které ovlivňují výpočet/odhad maximální ceny za návštěvníka.

Různá míra konverze

Žádné z čísel, které jsem v příkladu uvedl, nebudete nikdy znát přesně. Konverzní poměr celého webu je číslo nejvíce zavádějící. Protože například návštěvnost ze Zbozi.cz bude mít třeba 2x větší konverzní schopnost, než jaký je průměr celého webu. Stejně tak klasický banner obvykle má mnohem nižší konverzní schopnost, mnohonásobně.

Průměrná marže  

Průměrná marže za objednávku nezohledňuje, jaké zboží a s jakou marží bylo zakoupeno. Z určitého zdroje návštěvnosti mohou přicházet zákazníci, kteří budou kupovat dražší zboží, než z jiného.

Nepřesnosti při měření konverzí 

A třetí faktor je samotné měření konverzí. Je pravda, že například nástoroj Google AdWords nebo Sklik mají sofistikovaný nástroj na měření konverzí, ale ani ten není přesný. Proto se někdy konverze z takových zdrojů násobí určitým koeficientem, který zohledňuje podměřování konverzí.

Dejte o článku vědět

Zpět na stream