Klasický marketing prožívá jednu ze svých dalších změn. Orientace na zákazníka již není cesta, jak v současné hyperkonkurenci a nasycenosti trhu přežít. Cestou je skutečná individualizace nabídky, rychlost komunikace se zákazníkem a široká nabídka informací. Internet a internetový marketing umí tyto nové, respektive více vyžadované, potřeby uspokojit.
Internetový marketing má stejné cíle jako marketing klasický, ale doplňuje ho dvěma dalšími směry, efektivitou a přímým přetvářením klasických, zažitých marketingových strategií.

„Celý proces od prvního oslovení potenciálního návštěvníka k opakovaným akcím zákazníka lze na internetu mnohem lépe sledovat a ovlivňovat než u offline reklamy, public relations, podpory prodeje apod.“ [Krutiš, Efektivita internetového marketingu]

Což je dáno technickými možnostmi internetu. Díky tomuto sledování lze lépe vyhodnocovat způsoby oslovení, které skutečně generují objednávky a mají nejvyšší návratnost investic (ROI).

„Jsou tři základní předpoklady, které efektivitu (internetového marketingu) ovlivňují. Levně dostat návštěvníky na web, poté jich co nejvíce změnit na zákazníky a přesvědčit je, aby nakoupili co nejvíce a opakovaně.“ [Krutiš, Efektivita internetového marketingu]

Internetová reklama a její vnímání

Čeští podnikatelé stále ve velké většině nedokáží využívat internet efektivně. To se však každým rokem mění a vrůstající výdaje do internetové reklamy tomu nasvědčují.
Nízké investice do internetové reklamy jsou důsledkem těchto faktorů či jejich kombinacemi: do internetu jsou způsobeny těmito faktory či jejich kombinacemi:

  1. Internet je stále nové médium, proto mu lidé nedůvěřují,
  2. nevědí, že na internetu jsou jejich potenciální zákazníci,
  3. neznají reklamní možnosti internetu,
  4. případně při prvním využití reklamy na internetu se spálili.

Ve studii společnosti MediaResearch vyšlo najevo, že

“80 % internetových uživatelů uvedlo, že kliká na online reklamy. A co více, 35 % respondentů – poté, co se jim objeví online reklama – o ní čas od času hledá i další informace. 14 % uvedlo, že je hledá často, zatímco 4 % je hledají vždy.“ [Gemius. Postoj českých internetových uživatelů k online reklamě. Mediasearch. [Online] 14. 8 2006.]

„V posledním období (červen 2006) uvedlo celkem 3,3 % internetových uživatelů, že na reklamy kliká každý den a 18,5 % tvrdí, že minimálně jednou za týden. Téměř každý pátý respondent (19,4 %) uvedl, že na reklamy nikdy nekliká. Na internetové reklamy klikají častěji muži než ženy.” [Mediaresearch. Vnímání internetové reklamy. www.mediaresearch.cz. [Online] 20. 9 2006.].

Výzkum vnímání reklamy

Z výsledků výzkumů vyplývá, že klesá počet osob, kteří si myslí, že reklama nehrála žádnou roli při jejich nákupním rozhodování. Nicméně tento počet je stále nadpoloviční. Naproti tomu stoupá počet osob, kterým reklama pomáhá při výběru zboží a získávání nových informací. Tento posun by mohl být ovlivněn větším využitím kontextové reklamy a reklamy ve vyhledavačích, vázané na klíčové slovo.

Dejte o článku vědět

Zpět na stream