Webové stránky slouží i jako nástroj online public relations, ale kvůli své důležitosti jsou záměrně vyčleněny jako samostatný nástroj. Navíc web je také přímý nástroj pro obchod, který stojí vedle marketingu zcela samostatně.

“Internet je pro všechny firmy bez rozdílu důležité médium pro budování vztahů se všemi cílovými skupinami. Na jedné straně umožňuje, aby byl každý názor vyslechnut třeba celým světem, na druhé otevírá nové možnosti dialogu s konkrétní cílovou skupinou. Umožňuje osobní komunikaci a poskytuje kreativní nástroje pro upoutání pozornosti cílové skupiny. Podle nejnovějších poznatků je pro dobré jméno firmy důležité, aby na svých internetových stránkách poskytovala informace relevantní pro odbornou i laickou veřejnost a obchodní partnery.” [Služby. Donath-Burson-Marsteller. [Online] ]

Vlastní firemní blog dokáže neuvěřitelným způsobem oživit často strohé a neosobní firemní stránky. Pokud autor nemá přehnanou obavu zveřejňovat i věci, které jeho konkurenti tají, dokáže články zaujmout a publikuje-li s určitou pravidelnosti – alespoň několikrát měsíčně – může dokázat pomocí firemního blogu nejen utvrdit stávající zákazníky o tom, že si vybrali dobře, ale zasáhne i potenciální zákazníky, ale i novináře. Navíc díky jednoduchému způsobu komentování článků může od zákazníků získat tolik cennou zpětnou vazbu na své produkty.

Dejte o článku vědět

Zpět na stream