Tagy:
Kategorie:

Vytváření komunit

Virtuální, online komunita by se dala pojmenovat jako skupina jednotlivců, která se sdružuje na jednom serveru a diskutuje spolu o … více

Tiskové zprávy, články v online médiích

V off-line světě, jak již bylo řečeno, je nejdražší prostor. Na internetu toto neplatí. Pokud chcete napsat 10 článků denně, … více

Vlastní web a blogy

Webové stránky slouží i jako nástroj online public relations, ale kvůli své důležitosti jsou záměrně vyčleněny jako samostatný nástroj. Navíc … více

Online public relations

Online public relations se v základu neliší od klasického nástroje „vztahu s veřejností“. Nicméně má svá specifika. Jakmile jsou jednou … více

Vlastní webové stránky

Základní rozdělení použitelný formátů ve vztahu k vlastním webovým stránkám: copywriting, reference, aktuality, microsite (tj. mikroweb, satelitní web), funkce doporučit … více

Plošná reklama

Plošná reklama je mylně nazývána bannerovou reklamou. Přitom banner je pouze jeden z používaných formátů plošné reklamy, i když nejstarší. … více

Textová reklama

„Obyčejná textová reklama (tedy proklik bez grafických prvků) je sice na první pohled méně efektnější, ale často efektivnější. Zvláště pokud … více

Kontextová reklama

Platba u kontextové reklamy je různá. Může jít o platbu za proklik (za kterou se kontextová reklama v Česku často … více

Přednostní výpisy a zápisy v katalozích

Jak je vidět z analýzy sdružení SPIR [SPIR, různí autoři. Internet 2006 – Ročenka. Praha : Sdružení pro internetovou reklamu, … více

Formy internetové reklamy

Internetová reklama představuje jeden z nástrojů internetového marketingu (viz obrázek výše). Můžeme rozlišit tyto základními formy internetové reklamy: plošná reklama, … více

Rostoucí penetrace, vzdělanost inzerentů a výdaje

Internet se stává zajímavější pro stále více firem, z důvodu zájmu čím dál většího počtu osob. Více lidí, více hodin … více

Propojení internetové reklamy s ostatními reklamními médii

Internetový marketing v užším a širším pojetí Internetový marketing je v užším pojetí tvořen dvěma částmi – internetovou reklamou a … více

Co je to internetový marketing

Internetový marketing neboli marketing na internetu anebo také on-line marketing je v českých odborných knihách definován různými způsoby. Například jako … více

Reklamní výdaje do českého internetu

Inzerenti a reklamní agentury Nízká míra reklamních výdajů do internetu je především způsobena tím, že potenciální inzerenti vůbec neznají inzertní … více