Inzerenti a reklamní agentury

Nízká míra reklamních výdajů do internetu je především způsobena tím, že potenciální inzerenti vůbec neznají inzertní možnosti na internetu. Všichni znají bannery a obtěžující formy plošné reklamy, ale již málo kdo zná kontextovou reklamu, reklamní systémy Google, možnosti online public relations, vyžádaného e-mailingu a sílu kvalitních firemních webů.

Ve velkých reklamních agenturách radí klientům s největšími reklamními rozpočty. Mohou nastat případy, kdy reklamní agentura klientovi nedoporučí pro něj zcela nejvhodnější mediální mix a to z různých důvodů.

Ale tento stav se bude měnit. Tento trend začíná být zřejmý v USA, kdy se pro inzerenty otevírá druhá cesta, jak propagovat svoje produkty a služby. Cesta směřující k efektivitě.

Na jedné straně jsou velké reklamní agentury a na druhé poloautomatizovaný systém, ve kterém si může inzerent spravovat své kampaně sám.

Na jedné straně je důležitá maximální výše vložených prostředků do reklamních kampaní a na druhé straně výše prostředků investovaných k dosažení konkrétního prodeje. Druhou cestou jsou reklamní formáty – platby za proklik, platby za akci. A systémy, které tuto reklamu podporují. V Česku to jsou to Google AdWords, Seznam Sklik, Etarget. Tyto systémy eliminují závislost inzerenta na reklamní agentuře a hlavně dokáží poměrně jednoduše měřit efektivnost reklamy.

„Ten, kdo nemá na velkou plošnou kampaň, využije kontextovou reklamu, naopak ten, kdo nemusí šetřit, využije velkou plošnou kampaň, a doplní ji textovou reklamou. Široké portfolio reklamních formátů je jedním z argumentů, které posunují toto médium směrem k ještě masovějšímu využití.“
[SPIR, různí autoři. Internet 2006 – Ročenka. Praha : Sdružení pro internetovou reklamu, 2007.]

Výdaje na internetovou reklamu v ČR

„Spolu s růstem internetového obchodu, penetrací připojení a významu e-komerce přirozeně roste i důležitost reklamy na webu. Internetová reklama v roce 2005 poprvé překročila podle odhadů magickou hranici 1 miliardy českých korun. Oznámila to Sekce vydavatelů internetových titulů (SVIT) Unie vydavatelů na základě průzkumu trhu internetové reklamy. V roce 2006 odhadovala sekce tempo růstu na přibližně 38 procent.)“
[Česká e-komerce v roce 2006. J., Ambrož. Praha : Lupa.cz, 2006. Czech Interent Forum 2006.]

Oproti odhadům SVITu jsou čísla, která uvádí SPIR ve své ročence značně odlišná. Rozdíl je dán tím, co bylo měřeno. V jednom případě šlo o výdaje do klasických reklamních formátů na internetu, kdežto číslo, které zahrnuje veškeré výdaje do komerčních komunikací na internetu je podstatně vyšší.

Odhady reklamních výdajů

Výdaje do online reklamy SPIR – Sdružení pro internetovou reklamu, respektive společnost OMD spolu s TNS A-Connect a ATO-Mediaresearch odhaduje v roce 2006 na 537 milionů korun. Ať je již částka jakákoliv, je patrný pozitivní nárůst investic.

SPIR ve své ročence uvádí trendy v nárůstu reklamních výdajů podle typu médií. Nejrychleji stále roste internet (přes 20 ). Kolem 10 se poslední dva roky pohybuje i rozhlas. V celkových objemech v Kč internet dotáhl rozhlas.

Odhady budoucích reklamních investic a podíl dle médií

Médium Podíl na výdajích Objem v mld. Kč
Televize 48 % 9,17
Tisk 33 % 6,39
Internet 4 % 0,725

„Odhady ARBOmedia počítají pro příští rok 2007 s celkovým nárůstem mediálního trhu o 5,7%. Celkové čisté investice by tak mohly o téměř 300 milionů překonat úroveň 19 miliard korun.“
[Odhady výdajů do medií – podzim 2006. ABRO Web Club. [Online] 21. 12 2006. ]

V minulém roce poprvé výdaje do internetové reklamy předčili výdaje do tisku. Stalo se to ve Velké Británie a uvádí to studie Internet Advertising Bureau a PricewaterhouseCoopers. „Výdaje inzerentů za reklamu na webu činily 2,01 miliardy liber (83 miliard korun) a nárůst oproti roku 2005 je 41,2 procenta. V tisku utratili inzerenti 1,9 miliardy liber při meziročním nárůstu 0,2%. Prodej televizní reklamy zaznamenal oproti roku 2005 pokles 4,7 procent. Přesto jsou výdaje v této oblasti téměř dvojnásobné oproti internetu – v TV se utratilo 3,9 miliardy liber.“
[Lavička, O. Výdaje za reklamu na internetu poprvé překonaly tisk. Digiweb. [Online] 28. 3 2007.  ISSN 1213-7693]

Dejte o článku vědět

Zpět na stream