Reklamní nástroje a jejich podíly na českém internetu za rok 2005

Zdroj: SPIR, různí autoři. Internet 2006 – Ročenka. Praha : Sdružení pro internetovou reklamu, 2007.

Měření, které ve své ročence zveřejnilo sdružení SPIR ukazuje, že největší finanční výdaje, s podílem 45 procent, byly v roce 2005 investovány do bannerové reklamy. Na druhém místě se 40 procenty se na pomyslných stupních vítězů umístily přednostní a katalogové výpisy. Trendy ukazují, že podíl necílené plošné reklamy, zastoupené bannery, se snižuje na úkor textové a kontextové reklamy. Velký nástup se dá očekávat i u video reklam.

Dejte o článku vědět

Zpět na stream