Reklama ve vyhledavačích, tj. PPC systémy, jsou primárně řazeny mezi nástroje internetové reklamy. Přesto lze akceptovat pohled, kdy by tento typ reklamy byl zařazen spíše v podpoře prodeje a nebyl považován za reklamu.

Na rozdíl od reklamy, která má působit na zákazníky v delším čase, nástroje podpory prodeje stimulují zákazníky k okamžitému nákupu. Jedním z cílů podpory prodeje je zvyšování objemu prodeje. Reklama vázaná na klíčové slovo (AdWords, Sklik) je výkonový typ reklamy, který má podpořit okamžitý nákup. Působí přesně v momentu, kdy se zákazník rozhoduje nakoupit, podobně jako když člověk stojí v uličce s kořením v supermarketu, přesně v okamžiku, kdy si vybírá konkrétní výrobek, uvidí POP-POS materiály, či ceduli s akční cenou u jednoho z výrobců.

Dejte o článku vědět

Zpět na stream