Internetový marketing v užším a širším pojetí

Internetový marketing je v užším pojetí tvořen dvěma částmi – internetovou reklamou a vlastními webovými stránkami. Oba tyto nástroje jsou specifické tím, že nezahrnují ostatní nástroje marketingových komunikací.

Vedle těchto dvou základních nástrojů internetový marketing využívá dalších nástrojů z ostatních marketingových komunikací. Primárně tyto nástroje spadají mimo internet, ale protože se využívají také online, prostřednictvím internetu, často se do internetového marketingu zahrnují. Přestože internetový marketing tyto nástroje aktivně využívá, při striktní kategorizaci marketingových komunikací pod ně nespadají. Řadíme sem online public relations, podpora prodeje na internetu a online direct marketing.

Propojení internetového marketingu s dalšími marketingovými komunikacemi

Propojení nástrojů internetového marketingu s ostatními nástroji marketingových komunikací se ukázalo jako velmi efektivní. Synergický efekt, kterého lze při této kombinaci dosáhnout, je velmi významný.

„Internet je ideální médium pro přímé oslovení a přímou komunikaci se zákazníky. Nikdy ale nebude médiem masovým, které celou komunikaci utáhne. Je to vhodné médium, na kterém větší část cross-mediální kampaně končí, protože jedině tam můžeme od zákazníků získat rychle a efektivně jejich názory, data, přání a stížnosti. Můžeme poskytnout ucelené informace, ale hlavně můžeme docílit přímé akce, tj. nákupu či objednávky.“ [Stanislav Vojta, Petr Soška. Cross-mediální kampaně. TrendMarketing.cz. [Online] 26. 5 2006. [Citace: 5. 3 2007.] www.trendmarketing.cz. ISSN 1213-7693.]

Televize a tisk především dokáží zasáhnout masu. Tato média jsou vhodná k tomu, aby cílovou skupinu „přivedla na web“, kde se s ní dá již dobře pracovat. Na internetu se jednoduše individualizuje nabídka, poskytuje rychlá odezva na dotazy a měří úspěšnost různých druhů komunikace se zákazníkem.

Dejte o článku vědět

Zpět na stream