Jak je vidět z analýzy sdružení SPIR [SPIR, různí autoři. Internet 2006 – Ročenka. Praha : Sdružení pro internetovou reklamu, 2007.] z roku 2005, přednostní výpisy a zápisy v katalozích tvořily druhou největší část zaplacených výdajů do online reklamy. Drtivá většina z výdajů byla investována do katalogu Seznamu, méně pak Centra a Atlasu.

V případě, že firma použije placený firemní zápis, měla by dbát na to, aby si vybrala takovou kategorii a takový typ zápisu, kde a) bude na předních pozicích první stránky, b) při výpočtu jednoduché rovnice: cena za reklamu v této kategorii za měsíc, děleno desetinou návštěvnosti dané kategorie, vyjde číslo do 10 – 20 Kč. Tímto způsobem lze odhadnout cenu za návštěvníka, a tím i přínos reklamy.

Obdobné je to i s přednostními výpisy. Ty se v českých katalozích dají zakoupit v oborové kategorii nebo vázané na klíčové slovo. Oproti reklamě v PPC se zde platí za dobu zobrazení, nikoliv za proklik. Je vhodné použít podobný výpočet jako v předchozím případě a vyhodnotit, zda taková reklama má nějaký přínos pro webové stránky.

Reklama v katalozích je vhodná snad pro všechny komerční weby, důležité je však spočítat, kam a za kolik reklamu umístit.

Dejte o článku vědět

Zpět na stream