Mezi nástroje podpory prodeje, uskutečňované prostřednictvím internetu, můžeme zařadit tyto nástroje:

Dejte o článku vědět

Zpět na stream