Na internetu je měření účinnosti reklamy mnohem jednodušší než v off-line světě. Měří se návštěvnost, kterou reklama přivedla a jak se promítla na zvýšení prodeje. Měříme počet lidí, kteří přišli na web (C) a uskutečnili tam nějakou akci (D), většinou nákup. Měří se tzv. konverzní poměr. Tedy kolik z návštěvníků webu se stane zákazníky.

Nejdůležitějším měřením v reklamě obecně je míra návratnosti vložených investic do reklamy (ROI – Return On Investement), tedy poměr ceny za reklamu (A) a výnosu ze zákazníka (E). Na internetu je velká výhoda, že se tento údaj dá opravdu exaktně změřit. U jiných typů klasický reklam se toto měří velmi obtížně, či to vůbec nejde. Bohužel i zde se nedají měřit tzv. off-line nákupy tedy, že návštěvník se na základě nabídky na webu rozhodne ke koupi, ale objednávku učiní přes telefon či osobní návštěvou v kamenném obchodě.

(A) cena za reklamu -> (B) proklik -> (C) návštěva/návštěvník -> (D) akce/zákazník -> (E) výnos ze zákazníka“

Ceny za reklamu se udávají buď za počty zobrazení, délku zobrazení, počet prokliků na reklamní sdělení. Internetová reklama je specifická tím, že lidé nejen vidí sdělení, ale „navíc“ reklama přivádí lidi na web. Na webu se měří, kolik si následně zobrazili stránek, dá se analyzovat, kde se na webu pohybovali, ze kterých stránek nejčastěji odcházeli pryč. Dále se měří konverzní poměry a mikrokonverze u požadovaných akcí. A v neposlední řadě se vyhodnocuje, kolik lidé, kteří přišli z určitého webu, konkrétní stránky na tomto webu anebo dokonce z konkrétní reklamní pozice, nakoupili.

Dejte o článku vědět

Zpět na stream