E-mailing – vyžádaný (opt-in) e-mailing zákazníkům, potenciálním návštěvníkům, apod. Rozesílání reklamních e-mailů svým zákazníkům či potenciálním zákazníkům.

Systémy pro e-mailing:

Dejte o článku vědět

Zpět na stream