Jako advergame je označována hra, ve které se objevuje značka firmy. Jedna z forem advergamingu se odehrává i na internetu. Společnosti vytvoří online hru, ve které zakomponují svůj produkt či značku a vystaví si ji na vlastním, či satelitním webu.

Podle studie Jupiter Media Metric v roce 2005 hrálo online hru 105 milionů hráčů z nichž 50 % hrálo nějakou z advergame průměrně 25 minut.

Společnosti na svých, či partnerských stránkách, vyhlašují soutěže, podobně jako je tomu v off-line prostředí. Již pár let jsou pro soutěže vytvářeny speciální, satelitní weby a jejich adresa je inzerována, jak v on-line, tak i v off-line médiích. Tento typ reklamy je vhodnější spíše pro zavedené firmy s vyšším povědomím o jejich značce. Případně je nutné, aby hra či soutěž byla natolik zajímavá, že návštěvníci překonají „bariéru“ nedůvěry k neznámé značce.

Dejte o článku vědět

Zpět na stream